Agile Development: Flexibel en Efficiënt

Bij 3sign gebruiken we de Agile Development-methodologie om onze projecten efficiënter en meer flexibel uit te voeren. In deze blog lichten we toe wat Agile Development inhoudt, hoe wij deze methode toepassen, en wat de voor- en nadelen ervan zijn.

Agile Development

Wat is Agile Development?

Agile Development is een manier om projecten te beheren waarbij het werk wordt verdeeld in korte, herhaalde periodes die "sprints" worden genoemd. In elke sprint wordt er aan bepaalde functies van het project gewerkt, getest en indien mogelijk meteen in gebruik genomen.

Dit proces bevordert flexibiliteit en klantbetrokkenheid want het brengt een project stapsgewijs naar het uiteindelijke doel. Sprints: De Kern van Agile Development.

Verloop van een sprint
Planning
Elke sprint begint met een planningsmeeting tussen 3sign en de klant. Tijdens deze sessie wordt de inhoud van de aankomende sprint vastgelegd. De klant kiest welke tickets worden opgenomen, of het nu gaat om originele of nieuwe tickets.
Ontwikkelfase
Gedurende 1 à 2 weken worden de geselecteerde tickets uitgewerkt. Dit stelt het team in staat om zich te concentreren op een beperkt aantal taken, wat de efficiëntie en de kwaliteit ten goede komt.
Testfase
Na de ontwikkelingsfase volgt een testfase. Deze kan worden uitgevoerd door de klant, 3sign, of beide. Kleine aanpassingen worden meteen verwerkt, grotere aanpassingen worden in nieuwe tickets vastgelegd voor toekomstige sprints.
Release
Na elke sprint kunnen nieuwe features aan de live-omgeving van de website worden toegevoegd, maar alleen in overleg met de klant en afhankelijk van de bruikbaarheid en relevantie.

3sign en Agile Development

Indeling in Tickets

Alle functionaliteiten uit de oorspronkelijke scope van het project worden verdeeld in tickets. Elk ticket vertegenwoordigt een specifieke taak of feature en krijgt een aantal "sprint points" toegewezen, wat aangeeft hoeveel werk nodig is om het ticket af te ronden. Dit alles gebeurd in ons opvolgsysteem GitLab.

Klantbetrokkenheid

De klant heeft de mogelijkheid om zelf nieuwe tickets aan te maken. 3sign beoordeelt vervolgens het aantal sprint points voor deze nieuwe tickets, zodat ze op een eerlijke en consistente manier worden geïntegreerd in het project.

Voordelen van Agile Development

Prioriteiten bepalen en bijsturen

De klant kan tijdens het project de prioriteiten aanpassen op basis van veranderende behoeften.
Inzicht in functionaliteit

De klant heeft een duidelijk zicht op wanneer bepaalde functionaliteiten beschikbaar komen.
Nauwkeurige betrokkenheid

Door continue feedback en testing wordt de klant nauw betrokken bij de ontwikkeling.
Overzichtelijk projectbeheer

De iteratieve aanpak voorkomt dat te veel zaken tegelijk worden aangepakt, wat de risico's en vertragingen vermindert.

Aandachtspunten

Veel overleg nodig: Hoewel dit de samenwerking en flexibiliteit ten goede komt, kan het tijdrovend zijn.

Budgetbeheer: Hoewel het budget vooraf niet 100% vastligt, geeft deze methode de klant wel veel controle over de uitgaven tijdens de projectuitvoering.

Conclusie

Agile Development biedt een dynamische en klantgerichte aanpak voor projectbeheer, vooral geschikt voor complexe en grote projecten. Door de opeenvolgende sprints en continue feedback is het mogelijk om snel in te spelen op veranderingen en geleidelijk een hoogwaardig eindproduct te leveren. Bij 3sign passen we deze methode toe om onze klanten de best mogelijke resultaten te bieden, met een hoge mate van flexibiliteit en betrokkenheid.

Interesse om met ons samen te werken?