Vlaams Instituut voor Biotechnologie

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie is klaar voor de toekomst

Websites

Als je het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (kortweg het VIB) nog niet kent, dan heb je ongetwijfeld al gehoord over één van hun succesverhalen: de NIP-test of Niet-Invasieve Prenatale test. Dankzij het nieuwe algoritme van het VIB kunnen aangeboren afwijkingen reeds in een vroeg stadium van de zwangerschap veilig opgespoord worden.

Soms mag het eens wat méér zijn

Meer dan 20 websites, waaronder de hoofdsite voor het Vlaams Instituut voor Biotechnologie.

We ontwikkelden naast de hoofdsite ook de websites voor de Core Facilities, onderzoekscentra en diverse labo's die verbonden zijn aan VIB.

Het VIB is een toonaangevend wetenschappelijk onderzoeksinstituut in de levenswetenschappen en biotechnologie dat baanbrekend onderzoek verricht naar de moleculaire mechanismen van het leven.

Hun doorbraken worden telkens vertaald naar waardevolle toepassingen voor de maatschappij die zorgen voor een betere levenskwaliteit, economische groei en duurzaam maatschappelijk welzijn. Het VIB bestaat uit negen thematische onderzoekscentra die gevestigd zijn op de campussen van de vijf Vlaamse universiteiten.

 

Overzicht van de campusen en research centers van VIB

Het VIB heeft een hoofdwebsite en verschillende deelwebsites voor alle core facilities, onderzoekscentra, labo’s en diverse nevenactiviteiten (zoals training). De websites waren niet alleen aan een make-over toe, maar vroegen ook om uniformiteit in technologie. Voor de uitbouw hiervan zochten én vonden ze een partner in 3sign.

Een puzzel...

Het project voor het VIB was één grote puzzel - niet alleen op technisch, maar ook op inhoudelijk vlak. Eerst en vooral moesten we ervoor zorgen dat alle stakeholders (onderzoekscentra, labo’s …) op één lijn zaten, want iedereen moest meestappen in dit project. Eenmaal we die meehadden, bestond de uitdaging erin om alle websites met elkaar te verbinden, alsook met diverse externe platforms (een centraal platform, een platform voor vacatures …) en databases (een database met wetenschappelijke publicaties, een hr-database ...). Aan de hand van allerlei scripts slaagden we erin om data binnen te halen en te synchroniseren.

VIB project schema
Screenshot van de voorpagina van de VIB.be website

... van meer dan 20 websites!

In totaal hebben we meer dan 20 websites gebouwd: 1 hoofdwebsite en 10 deelwebsites voor de core facilities, 9 voor de onderzoekscentra waar ook talloze labo’s onder vallen en 3 voor de nevenactiviteiten. Gelukkig puzzelen we graag!

Centraal beheer van de websites

Gelukkig moeten de medewerkers van het VIB niet telkens opnieuw inloggen op al die aparte websites en platformen. Wij hebben ervoor gezorgd dat eenmaal inloggen volstaat om toegang te krijgen tot alle sites waarbij de medewerker betrokken is. De nodige rechten hiervoor worden opgehaald vanuit het hr-platform.

Schema waarin te zien is hoe alle websites bereikbaar zijn via een Single Sign On
VIB Single Sign On scherm

Eenmaal ingelogd in het centraal platform kunnen medewerkers content publiceren op één of meerdere websites. Denk bijvoorbeeld aan een belangrijk persbericht, een nieuwe medewerker of een baanbrekende publicatie. Daarenboven zijn alle sites ook nog eens verbonden met een DAM (Digital Assets Management), zodat alle afbeeldingen centraal beheerd kunnen worden.

Complex aan de binnenkant, makkelijk aan de buitenkant

Het zal je niet verrassen dat wij alle websites van het VIB gebouwd hebben met het open source (content management systeem) Drupal. De omvang en opbouw van dit project op maat toont dan ook goed aan wat er allemaal mogelijk is met Drupal. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Website van een Labo binnen vib.be

De backend

Het hele project verschilt niet alleen in opbouw, maar ook in toolsets. Op die manier is alles op maat van de ad­minis­tra­tors uitgewerkt. Eerst en vooral verschilt de opbouw per onderdeel. Voor sommige onderdelen, zoals core facilities, werden er aparte websites gebouwd. Andere onderdelen, zoals labo’s, werden dan weer gegroepeerd onder één website. In dat geval is het zo dat ze voldoende overlap hadden om ondergebracht te kunnen worden in de bestaande structuur van een andere website. Zo vallen de websites van de labo’s telkens onder hun research center. Dit soort strategische keuzes werd op voorhand gemaakt, in samenspraak met het VIB, tijdens een uitgebreide analyse. Elke keuze heeft zijn voor- en nadelen. Aparte sites kunnen elk op hun eigen tempo groeien. Zo kan één research center de ambitie hebben om een webshop te bouwen zonder dat die code uitgerold moet worden naar de andere sites. Bij een gedeelde website ligt dat iets moeilijker. Daar staat dan wel tegenover dat het onderhouden van 20 aparte websites een pak duurder is dan van één grote website met 20 onderdelen. Verder werd er ook een verschillende toolset toegekend per onderdeel. Het spreekt het voor zich dat de laboranten een heel andere toolset nodig hebben dan de marketeers. 

Screenshot van de VIB core facilities

De frontend

Dit alles heeft een impact op de backend, maar niet op de frontend: voor buitenstaanders lijkt alles op één grote website. Via een reverse proxy (een type proxyserver dat veel gebruikt wordt om inhoud te leveren aan grote websites en zo de belasting tussen interne servers verdeeld) hebben we er voor gezorgd dat alle aparte websites onder één grote noemer vallen.

Goed begonnen is half gewonnen: werken met een MVP

Weergave van de verkeerde aanpak van een MVP waarbij veel te veel tijd gestoken is in de eerste fase van het project en de afwerking in gevaar komt

Het spreekt voor zich dat je bij zo’n groot project niet stommelings begint te programmeren. Ons motto? Bezint eer ge begint! We hebben grondig bekeken wat de beste (technische) aanpak was voor dit project. Er werd rekening gehouden met de complexiteit die er al vanaf het begin was, maar ook met verdere groei en bijsturing naar de toekomst.

Meestal gaan we dan op zoek naar het antwoord op de vraag: wat is het kleinste gemene deler waarbij de klant meteen voordelen heeft? Het antwoord dat je hierop formuleert wordt de Minimal Viable Product (of MVP) genoemd.

Weergave van de juiste aanpak van een MVP waarbij waarbij op alle vlakken (ontwerp, usablility, stabiliteit en functionaliteit) een goed afwerkingsniveau gehaald werd

Bij een zeer uitgebreid project, zoals dat van het VIB, was het geen eenvoudig, maar wel een belangrijk vraagstuk. De MVP hier was ervoor zorgen dat alle content aanwezig was op de website om dan later te kunnen inzetten op optimalisaties, betere landingspagina's, meer tools voor editors, een beter zoekfunctie ...

De watervalmethode & agile softwareontwikkeling

Bij dit project hebben we gekozen voor een combinatie van de watervalmethode enerzijds en een agile aanpak anderzijds.

  • Bij de watervalmethode breng je eerst alles in kaart, analyseer je alles en werk je dan alles in één keer uit. Het grote voordeel van deze methode is dat je het volledige project, alsook de kosten op voorhand in kaart kan brengen.

    Helaas veranderen de wensen van de klant naarmate het project vordert, en daar knelt vaak het schoentje bij omvangrijke projecten.

  • Bij agile softwareontwikkeling deel je het werk in veel kleinere stukken op, en overleg je tussentijds met de klant. Het voordeel hiervan is dat de vereisten evolueren naarmate het project vordert. Dat komt wel vaker voor, want er zijn heel veel stakeholders betrokken en er komt doorgaans ook voortschrijdend inzicht door de gelijktijdige ontwikkeling van andere platformen. Deze aanpak werd pas ingevoerd op het moment dat er reeds een basis lag en de stakeholders een beter zicht kregen op de mogelijkheden.

Met andere woorden: we hebben eerst gezorgd voor een stevige basis en hebben daarna alles uitgewerkt in nauw overleg met het VIB.

Het VIB heeft de complexiteit van zijn websites herleidt naar een centraal beheer, en is helemaal klaar voor verdere groei en bijsturing in de toekomst.

Wil je ook je complexe websites aanpakken, maar zit je met de handen in het haar? Geen nood, 3sign weet raad! Neem snel contact met ons op en we geven je het juiste advies.

Interesse om met ons samen te werken?