Interafval, samenwerking op maat

Een veelzijdige website voor de verschillende functies van Interafval

Websites

Interafval is het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), alle Vlaamse afvalintercommunales (zoals bv. IVAGO) en andere lokale besturen die instaan voor lokaal afvalbeleid. Interafval vertegenwoordigt hiermee rechtstreeks het overheidsniveau dat instaat voor het huishoudelijk afvalbeleid voor meer dan zes miljoen Vlamingen.

Interafval is zowel een adviesverlener, belangenbehartiger als een netwerkorganisatie. Deze verscheidenheid aan rollen moest zich ook vertalen in de functionaliteiten van de website.

In dit project

  • uitgebreid extranet
  • discussie forum
  • werkgroepen 
  • documenten databank
  • SVG kaart

Extranet

Interafval heeft een belangrijke coördinerende functie voor verschillende spelers in Vlaanderen. Een goed functionerend extranet is dus cruciaal om alle leden vlot te kunnen bereiken. Dit kunnen zowel medewerkers van Interafval zijn als medewerkers van één van de vele intercommunale afvalverwerkers die Vlaanderen rijk is. Zodra zij inloggen op de website van Interafval, verschijnt een tweede hoofdmenu bovenaan de pagina waarmee ze feilloos door het extranet kunnen navigeren.

Interafval twee menu's
Interafval extranet functionaliteit

Het extranet als plek voor documentatie en samenwerking

We zorgden ervoor dat elk lid een eigen profiel krijgt binnen het extranet, waar ze vervolgens de meest recente verslagen en documentatie kunnen raadplegen.

Een lid kan zich in het extranet verder ook engageren in verschillende werkgroepen rond bijvoorbeeld communicatie, verbranding, afvalinzameling enzovoort.

Café Interafval

Ook ontwikkelden wij het Cafe Interafval forum. Op dit forum kunnen leden van Interafval berichten op de website te plaatsen en kunnen ze met elkaar in discussie gaan. De inhoud van de leden moet hierbij eerst goedgekeurd worden door een beheerder voor het op het forum weergegeven wordt.

Interafval Forum
Interafval nieuwsoverzicht

Nieuws, nieuws, nieuws

Interafval heeft naast een coördinerende functie ook een belangrijke informatieve functie. Daarom krijgen ook particulieren een mooie website voorgeschoteld waar ze alle informatie snel op kunnen terugvinden. Zowel in het menu als op de voorpagina zijn nieuwsberichten prominent aanwezig en kan je ze makkelijk terugvinden doorheen de site.

SVG-kaart met afvalophalers

Om het eenvoudig te maken om de verschillende leden van Interafval te lokaliseren, maakten we een interactieve kaart van Vlaanderen.

Interafval interactieve kaart

Door te klikken op een bepaalde regio kom je terecht bij de correcte regionale afvalophaler, inclusief contactgegevens en eventuele website. De kaart bestaat dus uit alle gemeenten van Vlaanderen, waarvan de info eenvoudig aangepast kan worden door de medewerkers van Interafval. Geen probleem dus wanneer een gemeente van afvalophaler verandert!

Lijkt zo’n SVG (Scalable Vector Graphics)-kaart je wel iets voor je eigen website, neem dan zeker contact op via ons contactformulier.

Interesse om met ons samen te werken?