GentLevert

Efficiënt geregeld, duurzaam geleverd

Websites

GentLevert is een samenwerking tussen de stad Gent en enkele logistieke partners. Hun doel: samen duurzaam leveren in Gent. Snel en efficiënt.

Zoals u weet trekt Gent volop de kaart van haar bewoners. Het stadsbestuur ijvert voor een duurzame en propere stad waar het aangenaam leven is. Dat verklaart ook de keuze voor het nieuwe mobiliteitsplan.

Mock-up GentLevert

Goederen leveren binnen en buiten de stad?

Met een initiatief als GentLevert tonen de stad en haar vervoerspartners dat het nog altijd kan.

Samen met Bigtrees sterk werk leveren. Wie Bigtrees zegt, zegt duurzame communicatie. Zij waren dan ook de partner die zorgde voor het communicatieplan, de naam en de huisstijl van GentLevert. Het communicatiebureau rekende opnieuw op onze kennis en ervaring om de site vorm te geven en uit te werken.

Eenvoudige en snelle website dankzij Drupal 8

Ook deze site hebben we in Drupal 8 uitgewerkt. We hebben er een mooie website van gemaakt die snel laadt én prima weergegeven wordt op vaste en mobiele toestellen. De beheerder vult de website bovendien snel en eenvoudig aan. Updaten gebeurt heel vlot.

Mock-up website GentLevert Ipad

Terugkerende stroom

Wilt u graag weten hoe Gentlevert het voor elkaar krijgt om snel én milieuvriendelijk te leveren in de binnenstad? Bezoek dan zeker de site. En wilt u eindelijk eens weten wat terugkerende stroom is? Check dan zeker de FAQ.

Interesse om met ons samen te werken?