Denuo

De vernieuwde website maakt ons communicatieleven een pak eenvoudiger. Alle informatie die we willen delen staat nu op één centrale plaats. Een grote win voor ons, want wij kunnen nu sneller en efficiënter informatie delen. En ook een win voor onze leden, want zij vinden nu alle werkgroepverslagen, interessante artikels, opleidingen, enz. op één plek. Het feit dat leden en stakeholders met mooie woorden strooien over onze website doet alleen maar extra deugd.

Maarten Geerts, communications manager
Lees deze case Alle testimonials
Maarten Geerts

Interesse om met ons samen te werken?