Levanto VZW

Levanto

Levanto is een sociale onderneming uit Antwerpen die heel wat veranderingen meemaakte de afgelopen jaren. Het doel van de website en de structuur kwamen niet meer overeen met de organisatie.

In samenwerking met AGConsult werkten we aan de blauwdrukken van een doelgerichte en gebruiksvriendelijke site. Voor de uitvoering deden we beroep op de expertise van 3SIGN. Hoewel we zelfzeker waren van ons werk, durfde 3SIGN feedback te geven en alternatieve voorstellen te doen. Soms omdat ze praktisch veel goedkoper opgelost konden worden, soms omdat ze uit ervaring wisten dat iets gewoon geen goed idee was.

We gaven hen een go voor een deel van hun suggesties. 3SIGN bekijkt samen met hun klant wat goed is en zegt waar het op staat. Dat maakt van hen een meerwaarde en een partner waar we lang mee willen samenwerken.