Website en extranet voor Verwijzersplatform

Intro

Het Verwijzersplatform ijvert ervoor dat alle personen met een (vermoeden van) handicap kunnen rekenen op een passende ondersteuning door een deskundige en onafhankelijke multidisciplinaire teams (MDT). Het Verwijzersplatform ondersteunt deze teams in deze opdracht.

Screenshot site verwijzersplatform op iPad en Android

Vernieuwing website

De bijhorende website kon niet meer voldoen aan de hedendaagse eisen. 3SIGN zorgde daarom voor een frisser uiterlijk, waarbij oude functionaliteit werd bewaard én verbeterd. De ontwikkeling van dit nieuw platform gaf ook ruimte om extra administratieve taken te digitaliseren.

Het uiteindelijke resultaat bevat 2 luiken: vrije informatie voor de particulier en een afgeschermd gedeelte voor medewerkers van de multidisciplinaire teams (MDT).

Informatie over MDT’s

over Verwijzersplatform en detail MDT

Anonieme bezoekers hebben toegang tot een aantal informatiepagina’s en kunnen het nieuws en komende activiteiten raadplegen. Wat echter direct in het oog springt is de MDT-zoeker: alle MDT’s staan op een kaart en via een aantal parameters kan je de resultaten inperken. Op de resultatenpagina wordt er per MDT extra informatie getoond en bestaat de mogelijkheid om elke fiche in detail te bekijken.

Afgeschermd gedeelte voor medewerkers

Medewerkers kunnen zich vrij registreren. Het standaard Drupal gebruikersprofiel werd verder uitgebreid om naast gebruikersnaam en e-mail ook naam en voornaam bij te houden. Daarnaast kan de medewerker ook opgeven tot welke MDT hij behoort: elke MDT die terug te vinden is op de website kan geselecteerd worden in zijn profiel.

screenshot site verwijzersplatform: info voor MDT's

Na goedkeuring van de beheerders kan een MDT-medewerker inloggen op het afgeschermde gedeelte. Dit luik biedt een dashboard met een overzicht van het informatiecentrum, recente downloads (verslagen, presentaties, nieuwsbrieven, …), gerelateerde medewerkers  uit zijn team en de komende activiteiten. Als een medewerker zich wenst in te schrijven voor een activiteit, wordt het registratieformulier reeds automatisch aangevuld met waarden uit zijn profiel.
De beheerders krijgen per activiteit een duidelijk overzicht van de ingeschrevenen en kunnen deze lijst ook exporteren.

docucenter verwijzersplatform

Deze activiteiten bestaan onder meer uit vormingsdagen en vergaderingen waar mogelijk kosten aan verbonden zijn. Va Verwijzersplatform kan een MDT deze kosten terugvorderen. Dit gebeurde vroeger puur via e-mailverkeer waardoor het overzicht moeilijk bewaard bleef.

Schuldvorderingen voor MDT’s

3SIGN ontwikkelde een systeem waardoor het e-mailverkeer beperkt zou worden. Een medewerker kan via een formulier aanvragen indienen voor een schuldvordering. Dit kan hij voor zichzelf doen of voor andere medewerkers uit zijn team. Het schuldvorderingsbedrag wordt automatisch ingevuld a.d.h.v. gekozen parameters. Dit kan nadien nog aangepast worden door de beheerders indien nodig.

beheer schuldvorderingen

Elke medewerker ziet in zijn dashboard een overzicht van de schuldvorderingen voor zijn team en de status hiervan. De beheerders van Verwijzersplatform zelf hebben dan weer een administratief overzicht van alle aangevraagde schuldvorderingen. Via uitgebreide filters kan men specifieke items opvragen, gelijktijdig aanpassen of exporteren naar een CSV-bestand om in andere applicaties te gebruiken.

overzicht terugbetalingen

Bekijk zelf het resultaat op de site van verwijzersplaform.be!

Samenvatting
Wat de klant erover vertelt

We zijn een kleine organisatie maar onze website en de functionaliteiten die er aan vast hangen zijn zeer belangrijk voor onze werking. Onze eerste website was na enkele jaren toe aan verbetering en vernieuwing.

We kwamen terecht bij 3SIGN, een jong, no-nonsense en dynamisch team. Het is onze ervaring dat 3SIGN steeds gedreven de schouders zet onder elk project en er voor gaat om een echt goed product af te leveren aan de afgesproken voorwaarden. Het viel ons op hoe ze actief naar de goedkoopste goede oplossing voor de klant op zoek gaan. 

3SIGN is een team met veel know how. We appreciëren ook heel erg de rechttoe-rechtaan houding: het uitwerken van de functionaliteiten van onze website was bij wijlen een complex proces, maar zelfs als het even moeilijk liep konden we elkaar in alle vertrouwen en eerlijkheid vinden. Dat maakt dat ons vertrouwen in het bedrijf enkel maar toegenomen is. 

We zijn tevreden over de website die ze ons geleverd hebben en de lopende samenwerking.