Vlot arresten doorzoeken in de Arrestendatabank

Intro

De Arrestendatabank werd oorspronkelijk opgericht door de afdeling RWO van de Vlaamse Overheid om intern snel arresten terug te vinden inzake de beleidsdomeinen Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. Door het succes van de oplossing werd ze uitgebreid naar andere types beleidsmaterie zoals onderwijs, toerisme en werk. Veel aandacht ging uit naar snelheid, een gebruiksvriendelijke zoekmachine en het afschermen van vertrouwelijke informatie.

Screenshot Arrestendatabank op iPad

Database voor vonnissen en arresten

De Arrestendatabank, een initiatief van Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid, bevat gerechtelijke uitspraken van strafrechtelijke, burgerlijke en administratieve rechtscolleges. De beschikbare vonnissen en arresten worden geanonimiseerd en iedereen kan ze gratis raadplegen. Een deel van de Arrestendatabank is (nog) niet-geanonimiseerd. Met het oog op de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de informatie, is dit enkel toegankelijk voor gebruikers met specifieke toegangsrechten.

Rechtspraak doorzoeken met Solr

In de Arrestendatabank draait alles om de opgeslagen arresten en vonnissen. Er is een duidelijke structuur nodig om de gegevens te ordenen en een efficiënte zoekmachine op te bouwen. Dankzij onze ervaring met eerdere Solr Search projecten konden we de klant uitstekend bijstaan om de beoogde doelstellingen te behalen.

Met Solr Search gebeurt het zoeken naar inhoud niet meer door de website zelf maar door Solr. Het systeem is specifiek opgebouwd om complexe zoekopdrachten uit te voeren, waardoor het efficiënter werkt dan wanneer de website dit ‘op eigen houtje’ moet doen. Een grote troef van Solr is dat het systeem niet alleen de inhoud van de site indexeert en analyseert maar ook alle arresten die in PDF formaat worden opgeladen. Het resultaat is dat er met een minimum aan invulling een maximum aan data beschikbaar is waarop gezocht kan worden.

Wij ontwikkelden voor de klant bovendien een tool om alle onleesbare PDFs in kaart te brengen. Vervolgens werkten we ze bij zodat ze nu ook opgenomen zijn in de Arrestendatabank. Dit bespaarde ons heel wat werk tijdens de ontwikkeling van de databank, wat ook voor de klant gunstig was uiteraard.

Afscherming van vertrouwelijke inhoud

Beheer website Arrestendatabank

Met het oog op privacy worden alle arresten geanonimiseerd. Een deel van de gegevens moet nog verwerkt worden maar is toch al beschikbaar in de databank. Met één eenvoudige klik kunnen de beheerders van de Arrestendatabank aangeven of een arrest al dan niet geanonimiseerd is. Het systeem houdt hier rekening mee en geeft voor de ‘gewone’ bezoeker enkel de anonieme rechtspraken weer in de resultatenlijst. Gebruikers die van de beheerder(s) specifieke toegangsrechten krijgen, mogen ook de niet-geanonimiseerde attesten raadplegen.

Inzetten op snelheid

De Arrestendatabank bevat duizenden vonnissen en arresten. Snelheid is dus cruciaal. Daarom kozen we voor een Varnish implementatie. In feite staat Varnish tussen de bezoeker en de website in. Elk verzoek wordt verwerkt door Varnish. Het systeem levert de gevraagde pagina uit de eigen cache aan of speelt het verzoek door aan de website. Het antwoord van de website wordt in de Varnish cache opgeslagen, waarna het onmiddellijk gebruikt kan worden bij een nieuw bezoek. Dit levert een aanzienlijke snelheidswinst op en het wordt door de bezoekers op prijs gesteld.

Naast een razendsnelle Solr zoekmotor – die de website niet belast – en Varnish deden we nog andere zaken om de snelheid van de Arrestendatabank te optimaliseren. We voorzagen HTML caching in Drupal 8. Hierbij wordt de inhoud van de website opgeslagen in de vorm van eenvoudige tekstbestanden. Dit leidt tot een verhoogde snelheid aangezien de site niet meer vanop de database moet opgebouwd worden maar ‘kant-en-klaar’ staat op de server. De database werkt ook met een key-value storage, namelijk Redis. Een key-value storage heeft een eenvoudige structuur, bestaande uit een key (= de vraag) en een value (= het antwoord). Hierdoor werkt ze sneller dan een klassieke databank.

Uitdagingen
 • Creatie van een efficiënte zoekmachine voor de Arrestendatabank

 

Oplossing

 • Website in Drupal 8 met Varnish en Redis key-value storage
 • Solr Search supersnelle zoekfunctionaliteit
 • Bestanden vlot doorzoeken (incl. PDFs)

 

Resultaat

 • Eenvoudig arresten toevoegen aan de databank
 • Gebruiksvriendelijke en snelle zoekmogelijkheden
 • Ook arresten zelf zijn doorzoekbaar via de zoekfunctie

   

Samenvatting
 • https://arrestendatabank.be
 • Website met eenvoudig beheer voor klant
 • een combinatie van Varnish, Redis en HTML caching zorgt voor supersnelle ervaring voor gebruiker
 • Solr Search doorzoekt efficiënt website én alle opgeladen bestanden