Resource centre voor ShoeInfoNet

Intro

ShoeInfoNet is al jaren een levende legende in de schoenenindustrie met als doel op wereldschaal zo veel mogelijk objectieve informatie te bieden over schoeisel, onderliggende componenten en gerelateerde industrieën.

 

Nieuw Logo ShoeInfoNet

Geen Al Bundy

Alles werd in 1995 uitgedacht en uitgewerkt door één enthousiaste vrijwilliger, die na zijn uren als expert in de shoenenindustrie de site zelf opbouwde en onderhield. Dit bleek al snel een monnikenwerk te zijn, maar in die tijd stond het concept van een Content Management System (CMS) nog in de kinderschoenen.

De site van ShoeInfoNet in 1996, 2015 en 2016

De site van ShoeInfoNet in 1996, 2015 en 2016. Meer versies op 'the internet archive'.

Op dat moment had hij geen andere keus dan alles manueel te gaan bijhouden en aan te passen op de toenmalige website. Het initiële succes van de website zorgde ervoor dat de bij te houden data exponentieel groeide, en zo ook de wens om dit alles te vereenvoudigen.

Schoenen op het rek

Na de eerste meeting met onze klant werd al meteen duidelijk dat de over de jaren heen verzamelde data immens groot bleek te zijn. Dit varieerde van informatie over elk bedrijf dat enigszins met schoeisel te maken heeft tot nieuwsberichten en evenementen van over de hele wereld. Daarnaast waren er ook verschillende zoekertjes die actief onderhouden werden en uiteraard een uitgebreide geschiedenis over schoenen zelf.

Er moest dus gezorgd worden dat alles overzichtelijk werd ingedeeld, zonder aanpasbaarheid door onze klant uit het oog te verliezen. Om dit te kunnen uitvoeren hebben we gekozen voor een setup met een SOLR server, waardoor de bezoeker razendsnel door de site kan zoeken door middel van facet filters.

Facet navigatie op de site van ShoeInfoNet

Facet navigatie op de site van ShoeInfoNet. Links de voorpagina waar de facets filteren in de 'organisations', rechts wordt de facet-navigatie gebruikt voor de 'events'.

Vervolgens werd de site-navigatie aanzienlijk versneld door het geheel onder te verdelen in slechts 4 menu-items. Ook worden alle noodzakelijke gegevens meteen gepresenteerd, zodat rondklikken overbodig wordt. Een bezoeker kan in principe met twee tot drie muisklikken meteen vinden wat hij zoekt: een serieuze verbetering in vergelijking met de vroegere website.

Site van ShoeInfoNet op verschillende mobiele toestellen.
Hoewel onze klant al bewezen had geen leek te zijn in het bouwen en onderhouden van websites, hebben we het gebruiksgemak enorm opgekrikt, tot ieders tevredenheid. Na een korte opleiding kon de invulling meteen starten.

Voeten vegen, aub

Met de bouw van een nieuwe website werd ook beslist om ter gelegenheid van 20 jaar ShoeInfoNet te sleutelen aan een nieuwe huisstijl. De nieuwe site maakt hiervoor gebruik van een strak kleurenschema om het geheel duidelijk en overzichtelijk weer te geven.

Het nieuwe logo van ShoeInfoNet sinds 2015

Daarnaast werd er een nieuw logo ontworpen, waaruit meteen duidelijk moest zijn waarvoor ShoeInfoNet staat. Ook de eervolle vermelding dat deze resource al sinds 1995 bestaat kreeg een prominent plaatsje.

Zevenmijlslaarzen

Sinds de lancering van de nieuwe website regent het complimenten aan het adres van onze klant en wordt hij vaak aangesproken tijdens internationale conferenties. Daarbij kwamen steeds dezelfde opmerkingen naar boven: het verhoogde gebruiksgemak en het verbeterde uitzicht.

Ook het aantal bezoekers blijft in stijgende lijn gaan, waarbij vooral het internationale karakter van deze site nog maar eens in de verf wordt gezet.

Screenshot van de statistieken van ShoeInfoNet
Screenshot van de statistieken van juni 2013 tot juni 2016. De lichtblauwe lijn is het bouncepercentage (dit moet zo laag mogelijk zijn), de donkerblauwe lijn de bezoekersduur (die is liefst zo hoog mogelijk). Het is niet moeilijk om te zien wanneer de nieuwe site live ging (juli 2015).  

Wij zijn alvast blij dat we deze klant konden helpen en bijstaan tijdens de vernieuwing van zijn project.

Samenvatting