Logo & website Afrikaans Platform

Intro

Afrikaans Platform (volledige naam: Platform der Afrikaanse Gemeenschappen vzw) is een koepelorganisatie die Afrikaanse verenigingen in België ondersteunt in hun dagelijkse werking. Momenteel zijn er 20 verenigingen uit Sub-Saharaanse Afrikaanse landen vertegenwoordigd in de organisatie.

Enige tijd terug werden we door Afrikaans Platform gevraagd of we hen konden helpen met hun bestaande CiviCRM-installatie. Het probleem met hun CiviCRM-installatie hadden we snel onder controle en intussen was hun interesse gewekt om verder met ons samen te werken. Het was tijd voor een gloednieuwe website.

Mockup van afrikaansplatform.be

Tijdens het ontwerpen en ontwikkelen van de website kwam het bestaande logo en (het ontbreken van) de huisstijl ter sprake. Bij één van de ontwerpen voor de website plaatsten we bij wijze van 'proof of concept' een experimenteel logo.

Website afrikaansplatform op tablet

Het enthousiasme was groot en dus werd op basis van dit concept een nieuw logo ontworpen dat goed aansluit bij de diversiteit en de waarden van de vereniging.

Logo

Het oude logo bestond uit een kaart van Afrika en een kaart van Europa die elkaar gedeeltelijk overlappen. Daarboven stond in drukletters 'PAG' geschreven.

Oud logo van PAG

Een kaart van Afrika gebruiken is een goed idee, je kan het continent immers op geen andere manier duidelijk weergeven. De combinatie met een kaart van Europa of België hebben we echter afgeraden. Een compositie van beide kaarten is grafisch niet mooi en geeft bovendien geen duidelijke boodschap weer.

Een eerste idee bestond uit een kaart van Afrika, opgebouwd uit kleine, uitdijende cirkels. De vele cirkels vormen samen een continent maar weerspiegelen ook de diversiteit van Afrika. Dit concept werd behouden in het gekozen logo. In de finale versie is het continent opgevuld met een combinatie van felle kleuren waarin de Belgische driekleur verwerkt is.

In samenspraak werd ook beslist om duidelijk 'Afrikaans Platform' te vermelden in plaats van de afkorting 'PAG'.

Logo Afrikaans Platform

Het logo werd zo uitgewerkt dat het gebruikt kan worden op diverse kleuren. Er is ook een versie die gebruikt kan worden op een witte achtergrond.

Website

De vorige website van Afrikaans Platform was overladen met submenu's, kadertjes en kolommen. In samenspraak met de klant destilleerden we hieruit de belangrijkste en meest toegankelijke informatie. Het hoofdmenu werd herleid tot slechts vier duidelijke onderdelen.

Screenshot homepage afrikaansplatform.be

Verder maakten we voor het plaatsen van de vele lidorganisaties een kleine database op maat. Deze kan eenvoudig onderhouden worden door de medewerkers van Afrikaans Platform.

[Wegens een interne reorganisatie is de ledenlijst tijdelijk niet beschikbaar]

Screenshot activiteitenpagina Afrikaans Platform

De activiteiten op de website worden automatisch opgehaald uit hun ledenbeheer (CiviCRM).
[Momenteel zijn deze nog niet ingevuld, de invulling hiervan start in Oktober.]

Zoals u van ons gewoon bent, hebben we dit alles ten slotte in een mooi design gegoten dat naadloos aansluit bij de organisatie.

Samenvatting