Nieuwe website voor Verwijzersplatform

Screenshot website en extranet verwijzersplatform

Het Verwijzersplatform ondersteunt multidisciplinaire teams (MDT's). Deze diensten staan personen met een (vermoeden van) handicap bij tijdens de aanvraag voor ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

We gingen de uitdaging aan om de verouderde website opnieuw op te bouwen. Bestaande functionaliteit moest niet alleen terugkomen en verbeterd worden, er was ook ruimte om extra onderdelen toe te voegen. De site biedt enerzijds vrije informatie aan anonieme bezoekers, maar daarnaast moeten ook de verschillende MDT's toegang hebben om afgeschermde documenten in te kijken, zich in te schrijven op activiteiten en de daarmee gepaarde kosten terug te vorderen.

overzicht extranet

Toch werd er niet gekozen voor een CRM aanpak, aangezien Drupal op zichzelf krachtig genoeg is om een antwoord te bieden op deze uitdagingen. Lees hier hoe we te werk zijn gegaan.